Promocje
Gołąb ceramiczny
Gołąb ceramiczny
55,00 zł 35,00 zł
szt.
Żaba ceramiczna omszona
Żaba ceramiczna omszona
59,00 zł 39,00 zł
szt.
Pojemnik ceramiczny butelka z kogutem
Pojemnik ceramiczny butelka z kogutem
69,00 zł 39,00 zł
szt.
Puzderko metalowe bucik R.
Puzderko metalowe bucik R.
59,00 zł 39,00 zł
szt.
lampion szkło szlifowane/ nikiel wys.
lampion szkło szlifowane/ nikiel wys.
149,00 zł 99,00 zł
szt.
lampion szkło/ mosiądz wys.
lampion szkło/ mosiądz wys.
149,00 zł 99,00 zł
szt.
Lustro okrągłe w ozdobnej ramie/zł.
Lustro okrągłe w ozdobnej ramie/zł.
330,00 zł 269,00 zł
szt.
Lustro - okno z okiennicą postarzone
Lustro - okno z okiennicą postarzone
219,00 zł 169,00 zł
szt.
Parasolnik ażurowy
Parasolnik ażurowy
169,00 zł 119,00 zł
szt.
Puzderko metalowe bucik N.
Puzderko metalowe bucik N.
59,00 zł 39,00 zł
szt.
Puzderko z perłą
Puzderko z perłą
159,00 zł 119,00 zł
szt.
Konik złoty w stylu Faberge
Konik złoty w stylu Faberge
129,00 zł 99,00 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

 

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  kimdecor.pl

 

 

I. DEFINICJE:

 

 1. Sprzedający- Firma Handlowa ”K&M Decor” z siedzibą w Poznaniu 60-177, ul.Soroki 11.
 2. Klient - osoba fizyczna ,prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną a posiadająca zdolność prawną ,/ ponieważ przepisy szczególne przyznają jej  zdolność prawną /która dokonuje zamówienia w sklepie internetowym.
 3. Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy za pomocą  którego Klient może dokonać zakupów pod adresem :www.kimdecor.pl.
 4. Towary - oferowane w Sklepie Internetowym produkty.
 5. Formularz Zamówienia -  zawarcie umowy zakupu Towarów bez wypełniania uprzedniego Formularza Rejestracji.
 6. Formularz Rejestracji - wypełnienie go jest opcją ułatwiającą Klientowi korzystanie ze Sklepu także w przyszłości.

 

 

II. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

 1. Sklep Internetowy kimdecor.pl prowadzony jest przez Firmę Handlową K&M Decor posiadającą  NIP: 779 002 60 54, Regon:300087210, mieszczącą się w Poznaniu 60-177, ul. Soroki 11.
 2. Regulamin niniejszy określa zasady zawierania umów sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych w Sklepie Internetowym pod adresem www.kimdecor.pl.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania  Regulaminu.
 4. Wszelkie informacje będące na stronie internetowej Sklepu odnoszące się do Towarów/ich opis, dane i ceny/ nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Umowę uważa się za zawartą po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie wszystkich niezbędnych danych oznaczonych jako obowiązkowe oraz umożliwiających kontakt ze strony Sprzedającego z Klientem.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do bieżącego korygowania błędów i pomyłek w treściach zamieszczonych w Sklepie Internetowym, jeśli takie wystąpią.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

 

 

III . ZASADY  KORZYSTANIA   ZE  SKLEPU  INTERNETOWEGO

 

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zgoda na postanowienia Regulaminu.
 2. Informacje zamieszczane przez Klienta w Formularzu Zamówienia lub Rejestracji muszą być zgodne z prawdą oraz aktualne.
 3. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
  a.) podał w Formularzach dane niezgodne z prawdą ;
  b.) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu  naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności innych Klientów Sklepu Internetowego;
  c.) dopuścił się zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu, a także godzących w dobre imię właściciela Sklepu.
 4. Osoba, którą pozbawiono prawa do korzystania ze Sklepu nie może dokonać powtórnej rejestracji bez zgody Sprzedającego.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do :
  a.) Niedostarczania treści propagujących przemoc, rasizm, antysemityzm lub naruszające dobra osobiste i inne osób trzecich.
  b.) Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego.
  c.) W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w związku ze świadczonymi usługami w ramach Witryny, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednio do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 6. Dokonana zapłata za zamówiony Towar, który nie może być dostarczony Klientowi, zostanie zwrócona przez Sprzedającego niezwłocznie po poinformowaniu Klienta o braku możliwości realizacji zamówienia.

 

 

IV. SKŁADANIE  ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień dostępnego na stronie Sklepu. Gdy Klient chce złożyć zamówienie bez uprzedniej rejestracji, najpierw dodaje wybrane towary do koszyka, a następnie wypełnia Formularz Zamówień wpisując wymagane tam dane.
 2. W przypadku zarejestrowania się przez Klienta w Sklepie internetowym, złożenie  zamówienia następuje po zalogowaniu się na stronie Sklepu, dodaniu Towaru do koszyka i potwierdzeniu woli złożenia zamówienia przez kliknięcie na określoną ikonę.
 3. W trakcie składania zamówienia - do momentu potwierdzenia przyciskiem „złóż zamówienie” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru.
 4. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia go drogą e-mail’ową.
 5. Otrzymanie potwierdzenia  traktuje się jako moment zawarcia umowy.
 6. W przypadku braku wpłaty za zamówiony Towar po 5-ciu dniach zamówienie może ulec anulowaniu.

 

 

V. CENY  I  METODY  PŁATNOŚCI

 

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i cło.
 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:
  a.)przelewem na numer konta bankowego: 36  1050 1520 1000 0022 9449 1044 ING Bank Śląski     O/Poznań
  b.)płatnością w systemie transferuj.pl
  c.)kartą płatniczą w systemie Pay Pal
  d.)gotówką u kuriera/za pobraniem/
  e.)gotówką przy odbiorze osobistym

 

 

VI. DOSTAWA

 

 1.  Dostawa Towaru ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres podany przez Klienta w zamówieniu.
 2. Dostawa odbywa się przesyłką kurierską lub w inny ustalony z Klientem sposób.
 3. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient i są one  podawane w czasie składania zamówienia.
 4. Termin realizacji zamówienia wynosi od jednego do trzech dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 5. Klient przy odbiorze przesyłki powinien sprawdzić jej stan,a w przypadku naruszenia opakowania, w obecności kuriera rozpakować przesyłkę i sporządzić protokół szkody, jeżeli do takiej doszło .Klient może wówczas odmówić przyjęcia przesyłki ,a o powyższej sytuacji musi powiadomić w dniu dostawy  e-mail’owo lub telefonicznie Sprzedającego.

 6. Do każdej przesyłki dołączany jest paragon fiskalny jako dowód zakupu. Dla otrzymania faktury VAT  Klient   musi  przesłać wcześniej niezbędne dane do jej wystawienia.

 

 UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14-tu dni i wysyłając je na adres podmiotu prowadzącego Sklep Internetowy zamieszczony w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin 14-to dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą. /Zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności z wyjątkiem kosztów które wynikają z wybranego przez Państwa sposobu dostawy, innego niż najtańszy oferowany przez nas./ . Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. Zakupiony towar wraz z paragonem należy zwrócić na poniższy adres: F.H.”K&M  DECOR”  60-177 Poznań ul. Soroki 11
 4. Zwracany przez Klienta Towar powinien być opakowany w odpowiedni sposób zapewniający zabezpieczenie przesyłki od uszkodzeń w trakcie transportu.
 5. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

    

 REKLAMACJE       

 

 1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta za niezgodność Towaru dostarczonego z umową sprzedaży.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzenia podczas transportu :patrz par .VI. pkt 5. regulaminu.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient może żądać bezpłatnej naprawy, wymiany reklamowanego produktu na inny wolny od wad, a gdy to nie jest możliwe Klient może wówczas żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.
 4. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zwracane są po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć paragon.
 7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą najpóźniej do  14 dni roboczych od daty dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego.
 8. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 10. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl