W związku z przerwą urlopową 02.02 - 11.02. 2022 wysyłka

zakupionego w tym okresie towaru będzie realizowana

od 13. 02. 2022r . Przepraszamy za utrudnienia.

Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

 

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  kimdecor.pl

 

 

I. DEFINICJE:

 

 1. Sprzedający- Firma Handlowa ”K&M Decor” z siedzibą w Poznaniu 60-177, ul.Soroki 11.
 2. Klient - osoba fizyczna ,prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną a posiadająca zdolność prawną ,/ ponieważ przepisy szczególne przyznają jej  zdolność prawną /która dokonuje zamówienia w sklepie internetowym.
 3. Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy za pomocą  którego Klient może dokonać zakupów pod adresem :www.kimdecor.pl.
 4. Towary - oferowane w Sklepie Internetowym produkty.
 5. Formularz Zamówienia -  zawarcie umowy zakupu Towarów bez wypełniania uprzedniego Formularza Rejestracji.
 6. Formularz Rejestracji - wypełnienie go jest opcją ułatwiającą Klientowi korzystanie ze Sklepu także w przyszłości.

 

 

II. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

 1. Sklep Internetowy kimdecor.pl prowadzony jest przez Firmę Handlową K&M Decor posiadającą  NIP: 779 002 60 54, Regon:300087210, mieszczącą się w Poznaniu 60-177, ul. Soroki 11.
 2. Regulamin niniejszy określa zasady zawierania umów sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych w Sklepie Internetowym pod adresem www.kimdecor.pl.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania  Regulaminu.
 4. Wszelkie informacje będące na stronie internetowej Sklepu odnoszące się do Towarów/ich opis, dane i ceny/ nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Umowę uważa się za zawartą po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie wszystkich niezbędnych danych oznaczonych jako obowiązkowe oraz umożliwiających kontakt ze strony Sprzedającego z Klientem.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do bieżącego korygowania błędów i pomyłek w treściach zamieszczonych w Sklepie Internetowym, jeśli takie wystąpią.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

 

 

III . ZASADY  KORZYSTANIA   ZE  SKLEPU  INTERNETOWEGO

 

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zgoda na postanowienia Regulaminu.
 2. Informacje zamieszczane przez Klienta w Formularzu Zamówienia lub Rejestracji muszą być zgodne z prawdą oraz aktualne.
 3. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
  a.) podał w Formularzach dane niezgodne z prawdą ;
  b.) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu  naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności innych Klientów Sklepu Internetowego;
  c.) dopuścił się zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu, a także godzących w dobre imię właściciela Sklepu.
 4. Osoba, którą pozbawiono prawa do korzystania ze Sklepu nie może dokonać powtórnej rejestracji bez zgody Sprzedającego.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do :
  a.) Niedostarczania treści propagujących przemoc, rasizm, antysemityzm lub naruszające dobra osobiste i inne osób trzecich.
  b.) Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego.
  c.) W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w związku ze świadczonymi usługami w ramach Witryny, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednio do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 6. Dokonana zapłata za zamówiony Towar, który nie może być dostarczony Klientowi, zostanie zwrócona przez Sprzedającego niezwłocznie po poinformowaniu Klienta o braku możliwości realizacji zamówienia.

 

 

IV. SKŁADANIE  ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień dostępnego na stronie Sklepu. Gdy Klient chce złożyć zamówienie bez uprzedniej rejestracji, najpierw dodaje wybrane towary do koszyka, a następnie wypełnia Formularz Zamówień wpisując wymagane tam dane.
 2. W przypadku zarejestrowania się przez Klienta w Sklepie internetowym, złożenie  zamówienia następuje po zalogowaniu się na stronie Sklepu, dodaniu Towaru do koszyka i potwierdzeniu woli złożenia zamówienia przez kliknięcie na określoną ikonę.
 3. W trakcie składania zamówienia - do momentu potwierdzenia przyciskiem „złóż zamówienie” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru.
 4. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia go drogą e-mail’ową.
 5. Otrzymanie potwierdzenia  traktuje się jako moment zawarcia umowy.
 6. W przypadku braku wpłaty za zamówiony Towar po 5-ciu dniach zamówienie może ulec anulowaniu.

 

 

V. CENY  I  METODY  PŁATNOŚCI

 

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i cło.
 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:
  a.)przelewem na numer konta bankowego: 36  1050 1520 1000 0022 9449 1044 ING Bank Śląski     O/Poznań
  b.)płatnością w systemie transferuj.pl
  c.)kartą płatniczą w systemie Pay Pal
  d.)gotówką u kuriera/za pobraniem/
  e.)gotówką przy odbiorze osobistym

 

 

VI. DOSTAWA

 

 1.  Dostawa Towaru ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres podany przez Klienta w zamówieniu.
 2. Dostawa odbywa się przesyłką kurierską lub w inny ustalony z Klientem sposób.
 3. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient i są one  podawane w czasie składania zamówienia.
 4. Termin realizacji zamówienia wynosi od jednego do trzech dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 5. Klient przy odbiorze przesyłki powinien sprawdzić jej stan,a w przypadku naruszenia opakowania, w obecności kuriera rozpakować przesyłkę i sporządzić protokół szkody, jeżeli do takiej doszło .Klient może wówczas odmówić przyjęcia przesyłki ,a o powyższej sytuacji musi powiadomić w dniu dostawy  e-mail’owo lub telefonicznie Sprzedającego. 

 6. Do każdej przesyłki dołączany jest paragon fiskalny jako dowód zakupu. Dla otrzymania faktury VAT  Klient   musi  przesłać wcześniej niezbędne dane do jej wystawienia i zaznaczyć chęć otrzymania faktury.

  

 UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14-tu dni i wysyłając je na adres podmiotu prowadzącego Sklep Internetowy zamieszczony w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin 14-to dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą. /Zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności z wyjątkiem kosztów które wynikają z wybranego przez Państwa sposobu dostawy, innego niż najtańszy oferowany przez nas./ . Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. Zakupiony towar wraz z paragonem należy zwrócić na poniższy adres: F.H.”K&M  DECOR”  60-177 Poznań ul. Soroki 11
 4. Zwracany przez Klienta Towar powinien być opakowany w odpowiedni sposób zapewniający zabezpieczenie przesyłki od uszkodzeń w trakcie transportu.
 5. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

    

 REKLAMACJE       

 

 1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta za niezgodność Towaru dostarczonego z umową sprzedaży.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzenia podczas transportu :patrz par .VI. pkt 5. regulaminu.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient może żądać bezpłatnej naprawy, wymiany reklamowanego produktu na inny wolny od wad, a gdy to nie jest możliwe Klient może wówczas żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.
 4. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zwracane są po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć paragon.
 7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą najpóźniej do  14 dni roboczych od daty dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego.
 8. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 10. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl